Žena 54 – 21.12.2018 10:39

Jsem
Žena

Věk
54

Celkový cholestelor
8,1

Tiglyceridy
1,6

HDL-cholesterol
1,9

LDL-cholesterolů type=
6,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard 20 1x

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
hruba.blanka.6@seznam.cz