Žena 54 – 19.1.2023 21:53

Jsem
Žena

Věk
54

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Srdeční infarkt
Ano

Poznámka
Ano,matka umřela ve 37 letech na mozkovou mrtvici.

email
lejskova.danka@seznam.cz