Žena 53 – 26.1.2021 16:19

Jsem
Žena

Věk
53

Celkový cholestelor
7,7

Tiglyceridy
0,6

HDL-cholesterol
1,1

LDL-cholesterolů type=
5,9

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Torvacard Neo 20mg

Poznámka

email
joseflysonek@seznam.cz