Žena 53 – 13.11.2019 20:14

Jsem
Žena

Věk
53

Celkový cholestelor
8,21

Tiglyceridy
1,74

HDL-cholesterol
2,05

LDL-cholesterolů type=
5,81

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Mrtvice úmrtí matka, její sestra a jejich matka. Otec úmrtí infarkt.

email
masaze.levicka@seznam.cz