Žena 53 – 1.4.2021 08:36

Jsem
Žena

Věk
53

Celkový cholestelor
11,3

Tiglyceridy
2,1

HDL-cholesterol
1,45

LDL-cholesterolů type=
9,29

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
cikanova.helga@seznam.cz