Žena 52 – 23.2.2019 21:03

Jsem
Žena

Věk
52

Celkový cholestelor
5,79

Tiglyceridy
0,81

HDL-cholesterol
2,45

LDL-cholesterolů type=
2,9

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
misommerova@gmail.com