Žena 52 – 17.2.2022 12:19

Jsem
Žena

Věk
52

Celkový cholestelor
5,9

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Sorvasta

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Tatínek 3násobný bypass v 52 letech, maminka iM v cca 57 letech. Tatínek mírná obezita, maminka štíhlá.

email
tuzarskahana@seznam.cz