Žena 52 – 11.10.2020 21:53

Jsem
Žena

Věk
52

Celkový cholestelor
11

Tiglyceridy
Cca 1

HDL-cholesterol
Pod 1

LDL-cholesterolů type=
4

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard 20 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Strejdové z matčina strany,jeden 49 let,druhý 55, žemřeli na první infarkt,příbuzná otce-sestřenice na mozkovou mrtvici – 45 let

email
mkopuncova@volny.cz