Žena 51 – 8.4.2021 08:07

Jsem
Žena

Věk
51

Celkový cholestelor
8

Tiglyceridy
0,96

HDL-cholesterol
1,62

LDL-cholesterolů type=
5,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
evark@seznam.cz