Žena 50 – 4.8.2021 09:12

Jsem
Žena

Věk
50

Celkový cholestelor
6,98

Tiglyceridy
1,48

HDL-cholesterol
2

LDL-cholesterolů type=
4,29

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Dědeček – infarkt cca 55 let

email
helena@bikes.cz