Žena 50 – 14.6.2021 08:45

Jsem
Žena

Věk
50

Celkový cholestelor
6,5

Tiglyceridy
0,9

HDL-cholesterol
1,58

LDL-cholesterolů type=
5,13

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
tatínek ISCH od 6O let, v 77 letech umřel, tři bypassy, cholesterol nízký, léky pro jistotu, mrtvička, infarkty

email
Iva.Kutikova@seznam.cz