Žena 50 – 1.6.2021 21:57

Jsem
Žena

Věk
50

Celkový cholestelor
7,17

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
4,76

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Otec – ateroskleróza
Zemřel v 59 letech na infarkt,
babička – mrtvice
Zemřela v 58 letech

email
petraskova.pisek@seznam.cz