Žena 49 – 13.11.2018 11:58

Jsem
Žena

Věk
49

Celkový cholestelor
9,86

Tiglyceridy
1,26

HDL-cholesterol
1,55

LDL-cholesterolů type=
7,77

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
nemám

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka