Žena 49 – 13.1.2022 14:48

Jsem
Žena

Věk
49

Celkový cholestelor
7,89

Tiglyceridy
2,43

HDL-cholesterol
2,32

LDL-cholesterolů type=
4,48

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Otec matky 3 infarkty. Poslední v 56 letech kdy na něj zemřel.

email
monika.beatonova@seznam.cz