Žena 48 – 5.2.2021 11:00

Jsem
Žena

Věk
48

Celkový cholestelor
5,7

Tiglyceridy
0,7

HDL-cholesterol
1,7

LDL-cholesterolů type=
3,6

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Dědeček měl mrtvičku v 59 letech. Dcera má celkový chol. 6,8. je štíhlá.

email
sarkaborakova@seznam.cz