Žena 48 – 3.10.2022 11:45

Jsem
Žena

Věk
48

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,27

LDL-cholesterolů type=
4,4

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
vladimirasafarova@seznam.cz