Žena 47 – 17.2.2021 18:18

Jsem
Žena

Věk
47

Celkový cholestelor
8.5

Tiglyceridy
2.24

HDL-cholesterol
1.44

LDL-cholesterolů type=
6.1

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
realtour@email.cz