Žena 46 – 28.3.2021 20:52

Jsem
Žena

Věk
46

Celkový cholestelor
8.029

Tiglyceridy
2.4605

HDL-cholesterol
2.5123

LDL-cholesterolů type=
5.1282

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Dedecek z otcovy strany infarkt

email
evachmelikova@yahoo.com