Žena 46 – 24.6.2020 20:19

Jsem
Žena

Věk
46

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,40

LDL-cholesterolů type=
3,40

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
sduricova@email.cz