Žena 46 – 16.10.2019 08:06

Jsem
Žena

Věk
46

Celkový cholestelor
8,21

Tiglyceridy
1,39

HDL-cholesterol
1,94

LDL-cholesterolů type=
5,66

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
vera.sadilkova@seznam.cz