Žena 45 – 3.5.2019 09:25

Jsem
Žena

Věk
45

Celkový cholestelor
9

Tiglyceridy
1.3

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
atorvastatin

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
liečba art. hyperetnzie

email
jkopcikova@yahoo.com