Žena 45 – 15.6.2020 13:32

Jsem
Žena

Věk
45

Celkový cholestelor
5,7

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,8

LDL-cholesterolů type=
3,93

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
lbartosova@gmail.com