Žena 44 – 21.11.2019 13:55

Jsem
Žena

Věk
44

Celkový cholestelor
8,5

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Lipanthyl 267M

Poznámka
Trpím nedomykavostí chlopně,
dále ještě užívám Bisoprolol 2,5

email
valerie.kucerova@post.cz