Žena 43 – 6.2.2019 13:15

Jsem
Žena

Věk
43

Celkový cholestelor
7,37

Tiglyceridy
1,17

HDL-cholesterol
1,92

LDL-cholesterolů type=
4,96

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
gajana@volny.cz