Žena 42 – 7.9.2021 11:40

Jsem
Žena

Věk
42

Celkový cholestelor
8,5

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
7,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Tata – infarkt (58 let)

email
Monika.pobisova@gmail.com