Žena 42 – 23.9.2019 19:34

Jsem
Žena

Věk
42

Celkový cholestelor
8,12

Tiglyceridy
1,11

HDL-cholesterol
1,41

LDL-cholesterolů type=
6,21

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
rosucard 20

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
vojikova.j@hotnet.cz