Žena 41 – 22.6.2022 10:16

Jsem
Žena

Věk
41

Celkový cholestelor
4,8

Tiglyceridy
3

HDL-cholesterol
2,1

LDL-cholesterolů type=
1,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
Jarmila.novotna@novartis.com