Žena 41 – 22.6.2021 23:13

Jsem
Žena

Věk
41

Celkový cholestelor
16.71

Tiglyceridy
79,15

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Atoris 20 0-0-1

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
enryketa7@seznam.cz