Žena 40 – 6.12.2019 07:39

Jsem
Žena

Věk
40

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Poznámka

email
cillikova@me.com