Žena 40 – 5.12.2019 14:15

Jsem
Žena

Věk
40

Celkový cholestelor
4

Tiglyceridy
1,2

HDL-cholesterol
2,3

LDL-cholesterolů type=
2,7

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
Cillikova@me.com