Žena 40 – 30.9.2020 12:28

Jsem
Žena

Věk
40

Celkový cholestelor
6,81

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,91

LDL-cholesterolů type=
4,49

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Zvýšený cholesterol se u mě objevil poprvé kolem 15 roku, o dřívějším výskytu nemam informace. Zvýšený cholesterol má i otec. Jeho otec zemřel na infarkt kolem 60. roku.

email
kopfrkinglova@seznam.cz