Žena 40 – 18.10.2022 16:40

Jsem
Žena

Věk
40

Celkový cholestelor
5,7

Tiglyceridy
1,05

HDL-cholesterol
1,74

LDL-cholesterolů type=
3,7

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Mama zomrela náhle vo veku 52 rokov po lete z Tibetu, mala tiež vyšší cholesterol, ale bola chudá

email
adela.penesova@savba.sk