Žena 40 – 15.2.2022 07:11

Jsem
Žena

Věk
40

Celkový cholestelor
7,02

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
žádné

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
V rodině se léčí na vys.cholesterol můj otec, nikdo v rodině nezemřel na výše uvedené onemocnění.

email
s.kvapilova@hotmail.com