Žena 39 – 15.9.2021 16:06

Jsem
Žena

Věk
39

Celkový cholestelor
11,77

Tiglyceridy
1,43

HDL-cholesterol
1,5

LDL-cholesterolů type=
10,62

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
nevyskytovaly

email
Bendova.barca@gmail.com