Žena 39 – 1.11.2022 18:36

Jsem
Žena

Věk
39

Celkový cholestelor
4.81

Tiglyceridy
0.72

HDL-cholesterol
1.51

LDL-cholesterolů type=
2.65

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Torvazin 20mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
SedlarovaJ@seznam.cz