Žena 38 – 9.3.2021 20:22

Jsem
Žena

Věk
38

Celkový cholestelor
7,67

Tiglyceridy
0,44

HDL-cholesterol
2,50

LDL-cholesterolů type=
4,97

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Babička s matčiny strany, otec otce infarkt, otec dtto,

email
Alice.hejzlarova@lplegal.cz