Žena 38 – 20.1.2023 09:09

Jsem
Žena

Věk
38

Celkový cholestelor
7,6

Tiglyceridy
1,11

HDL-cholesterol
2,8

LDL-cholesterolů type=
4,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
sjumonkey@seznam.cz