Žena 38 – 2.6.2020 20:26

Jsem
Žena

Věk
38

Celkový cholestelor
7,6

Tiglyceridy
0,72

HDL-cholesterol
2,32

LDL-cholesterolů type=
5,04

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
pouze má prababička (matka žijící babičky) zemřela ve svých 50 letech na infarkt

email
gabriela.andres@centrum.cz