Žena 38 – 2.2.2020 18:32

Jsem
Žena

Věk
38

Celkový cholestelor
6,31

Tiglyceridy
1,03

HDL-cholesterol
1,93

LDL-cholesterolů type=
3,91

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Poznámka
Ano, u rodičů ne, ale u dědy ze strany otce se vyskytlo několik infarktu a srdečních potíží ve věku do 50-ti let. Děkuji

email
Eva@morongova.cz