Žena 38 – 15.9.2020 15:21

Jsem
Žena

Věk
38

Celkový cholestelor
5,76

Tiglyceridy
3,15

HDL-cholesterol
1,34

LDL-cholesterolů type=
3,54

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Babička měla 1. Infarkt v 52 letech, cca do 65 let měla 2 infarkty a 2 mozkové mrtvice.

email
r.uhlirova@seznam.cz