Žena 37 – 18.5.2021 18:13

Jsem
Žena

Věk
37

Celkový cholestelor
10,46

Tiglyceridy
0,72

HDL-cholesterol
1,58

LDL-cholesterolů type=
8,26

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Zenon10mg/40mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Můj otec zemřel na infarkt 44 let.

email
andreapeterova@seznam.cz