Žena 37 – 12.7.2022 06:29

Jsem
Žena

Věk
37

Celkový cholestelor
7

Tiglyceridy
1,35

HDL-cholesterol
1,27

LDL-cholesterolů type=
6,51

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
U matky obdobné hodnoty, u matky matky opakované infarkty

email
alexandra.lasak@gmail.com