Žena 37 – 1.12.2020 23:13

Jsem
Žena

Věk
37

Celkový cholestelor
8,9

Tiglyceridy
1,86

HDL-cholesterol
1,80

LDL-cholesterolů type=
6,80

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
zuz.hajkova@seznam.cz