Žena 35 – 12.4.2021 08:26

Jsem
Žena

Věk
35

Celkový cholestelor
5,85

Tiglyceridy
1,03

HDL-cholesterol
1,97

LDL-cholesterolů type=
3,41

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
sim.kocourkova@gmail.com