Žena 34 – 25.6.2022 02:44

Jsem
Žena

Věk
34

Celkový cholestelor
7,3

Tiglyceridy
0,65

HDL-cholesterol
2,85

LDL-cholesterolů type=
4,60

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Babička mozková mrtvice 63

email
natalie.skalkova@gmail.com