Žena 34 – 22.6.2022 05:58

Jsem
Žena

Věk
34

Celkový cholestelor
6,26

Tiglyceridy
0,84

HDL-cholesterol
1,69

LDL-cholesterolů type=
4,19

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
lilyloudova@gmail.com