Žena 34 – 21.1.2022 08:41

Jsem
Žena

Věk
34

Celkový cholestelor
6,19

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
4,58

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
Novakova.lenka.ln@gmail.com