Žena 34 – 16.4.2021 09:39

Jsem
Žena

Věk
34

Celkový cholestelor
7

Tiglyceridy
1

HDL-cholesterol
5

LDL-cholesterolů type=
2

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Otec : IM, smrt ve 40 letech

email
berankova.ma@centrum.cz