Žena 33 – 25.2.2022 11:18

Jsem
Žena

Věk
33

Celkový cholestelor
6.76

Tiglyceridy
1.69

HDL-cholesterol
1.41

LDL-cholesterolů type=
4.84

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
hananovakova88@seznam.cz