Žena 33 – 14.9.2020 16:17

Jsem
Žena

Věk
33

Celkový cholestelor
4,530

Tiglyceridy
1,010

HDL-cholesterol
1,090

LDL-cholesterolů type=
2,990

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Prarodiče + AIM babička 54. let, dědeček 66. let (1. AIM v 48. let )

email
ssv18@seznam.cz